Agrikultura

Razkuževanje in higiena sta osnovna za zdravje živali in ljudi na farmi.  Od valilnice, do nadaljnje vzreje in predelave Sanosil ponuja pametne rešitve za prepreèevanje razmnoževanja virusov, glivic in bakterij.  Kadar ga uporabljamo kot del veèjega procesa programa èišèenja in razkuževanja, pripomore k zniževanju stopnje umrljivosti, podaljšuje ciklus imunizacije, izboljšuje èrevesno zdravje in zmanjšuje pojavljanje nadležnega mrèesa. 


Prednosti in lastnosti uporabe Sanosil dezinfekcijskega sredstva

 

 • Lahko ga razpršimo in tako uporabimo uèinkovito in poceni.
 • Varen je, tudi èe ga pršimo neposredno na jajca.
 • Kokoši se lahko vrnejo v prostore le eno uro po  tem, ki so bili pršeni s   Sanosilom – pri kloru  je ta èas dva dni, pri formaldehidu pa štiri dni.
 • Brez okusa in vonja.
 • Odstranjuje klor iz vode in prepreèuje nastajanje neprijetnih kloromidov, zaradi katerih pišèanci noèejo piti in dehidrirajo.
 • Lahko ga razpršimo na transportne trakove, kavlje in opremo za pakiranje.
 • Spiranje ni potrebno.

 

Uporabno pri:
 • Živinoreji in vzreji perutnine
 • CIP sistemih
 • Pripravi pitne vode
 • Površinski dezinfekciji
 • Dezinfekciji prostorov s meglenjem
 • Dezinfekciji transportnih linij


  Kontakt
  Imate vprašanje glede naših produktov, želite naročiti izdelke? Pišite nam in z veseljem vam bomo odgovorili.