Legionela

Legionele so bakterije v palièasti obliki, ter naravni del sestave v sladkih vodah. Poleg legionella pneumophila, epidemiološko najpomembnejši vrsti, obstaja še veè kot 30 vrst, od katerih je
najmanj 17 patogenih (patogen, "bolezenski"). Okoli 80 % vseh infekcij, ki jih povzroèajo legionele, so povzroèene s strani legionelle pneumophila.V pogovornem jeziku, se tako imenovana legioneloza, imenuje tudi, kot legionarska bolezen.


Prednosti uporabe Sanosila pri odpravljanju in prepreèevanju Legionele

 • Ne vsebuje kancerogenih, mutagenih substanc, AOX komponent, VOC, formaldehidov, kislin ali drugih strupenih stranskih produktov.
 • Brez okusa in vonja.
 • Odstranjuje in prepreèuje nastanek biofilma.
 • Ne vsebuje klora, klordioksida ali drugih klorovih derivatov.
 • Pobije do 99.99% vseh patogenih organizmov, vkljuèno z Legionello, Pseudomonasom, E.coli, itd. In omejuje njihovo število še nekaj èasa.

Znižuje stroške upravljanja, obdelave in vzdrževanja

 

 • Ob uporabi sredstva Sanosil ni potrebno uporabljati drugih kemikalij za èišèenje vode, kot so na primer inhibitorji korozije, stabilizatorji pH vrednosti, itd.
 • Sanosil ne poveèuje prevodnosti in omogoèa poveèano število ciklov koncentracije, zmanjšuje verjetnost nepravilnosti in potrebuje manj nadomestne vode, ker varèuje z vodo in zmanjšuje stroške obdelave.
 • S Sanosilom vaš obrat obratuje dlje, saj z njegovo uporabo manj èasa porabite za vzdrževalna dela na objektu, saj zmanjšuje korozijo, obseg in tveganje za okvare in prezgodnje staranje objekta.
 • Sanosil zmanjšuje potrebo po roènem èišèenju biofilma, kar pomeni, da privarèujete na èasu in osebju.

 

Uporabno v:
 • Bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah.
 • Klima sistemih.
 • Domovih ostarelih.
 • Veèjih poslovnih stavbah.
 • Hladilnih stolpih.
 • Welness in lepotnih centrih.


  Kontakt
  Imate vprašanje glede naših produktov, želite naročiti izdelke? Pišite nam in z veseljem vam bomo odgovorili.