Boljše. Varno. Èisto.

Sanosil vodni mikrobiocid  zagotavlja širok spekter antimikrobne aktivnosti za primarno razkuževanje  voda. Naša patentirana formula varno oèisti vodni sistem bakterij, mikroorganizmov in patogenih organizmov, vkljuèno z Legionella, E.Coli, sulfat reducirajoèa bakterija (SRB), virusi in drugimi organskimi onesnaževalci. Neodvisne raziskave so uèinkovitost Sanosil veèkrat zaporedoma testirale in jo potrdile. V primerjavi z drugimi biocidi na tržišèu je Sanosil  izrazito uèinkovit proti biofilmu – brez zaznanih škodljivih stranskih uèinkov, èe ga pravilno uporabljamo.

 

Unikatna in zmogljiva rešitev

 • Odstranjuje ostanke biofilma, bakterije, ki tvorijo vlakna in sulfat reducirajoèe bakterije.
 • Odobren s strani EPA, prozoren in brez klora.
 • Pobije do 99.99% vseh patogenih organizmov, vkljuèno z Legionello, Pseudomonasom, E.coli, itd. In omejuje njihovo število še nekaj èasa.
 • Uèinkovit za vodo pri temperaturi med 0°C in 95°C  in za velik obseg pH vrednosti.

Sanosil šèiti delavce, skupnost in okolje

 • Sanosil ne proizvaja hlapnih organskih snovi (VOC), ki negativno vplivajo na okolje in na zdravje ljudi. To vkljuèuje tudi trihalometani (THM), kot na primer kloroform. Sanosil tako ne proizvaja nobenih adsorbljivih organskih halogenov (AOX). V ozraèje se sprošèa le kisik.
 • Sanosil zmanjšuje emisije v okolju in vodi.
 • Sanosil ni rakotvoren ali mutagen.
 • Ne škoduje odpadnim vodam in okolju.

 


Uporabno v:
 • Pripravi pitne vode
 • Pripravi tehnološke vode
 • dezinfekciji rezervoarjev
 • konzerviranju vode
 • odstranjevanju in prepreèevanju biofilma
 • transportu vode
 • èišèenju vodovodnih cevi
 • itd.


  Kontakt
  Imate vprašanje glede naših produktov, želite naročiti izdelke? Pišite nam in z veseljem vam bomo odgovorili.